دبیرستان دوره اول پسرانه علمی
     
مدرسه اینترنتی علمی
 
برنامه آموزش آنلاین کلاس خود را از ستون سمت چپ همین صفحه یادداشت کرده و حتما در کلاس ها آنلاین باشید و مشکلات درسی خود را از معلم محترم کلاس سوال کنید.حضور و غیاب دانش آموزان توسط سیستم انجام می شود.
جهت ورود ، روی کلاس خود کلیک کنید
بعد از انتخاب کلاس  ، رمز مدبر را وارد کنید
 
 
 
 
     
سایت های مفید
   فیلم های تدریس تمام درس ها از :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  سایت رشد 

  راهنمای ارسال تکلیف برای معلم  
   
  کلاس مجازی پایه هشتم  
 
    لطفا با کلیک بر روی تصویرهای زیر  درس خود را انتخاب کنید
 
              
 
 
            
 
 
             
 
            
                                 
   
     
برنامه هفتگی سال تحصیلی1401-1400
برنامه کلاس های آنلاین  هشتم
---------------
کلاس 801
شنبه ها :
ساعت 08:00  درس: فارسی
ساعت09:20 درس: مطالعات
یکشنبه ها
ساعت 08:00  درس: تفکر
ساعت 09:20  درس: عربی
دوشنبه ها
ساعت 08:00  درس: ریاضی
ساعت09:20 درس: زبان
سه شنبه ها
ساعت 08:00  درس: ریاضی
ساعت09:20 درس: نگارش
چهارشنبه ها
ساعت 08:00  درس: ریاضی
ساعت09:20 درس: قرآن
ساعت 10:40  درس: فرهنگ / مطالعات
پنج شنبه ها
ساعت 08:00  درس: املا/زبان
ساعت09:20 درس: علوم
---------------------
 
کلاس 802
شنبه ها :
ساعت 08:00  درس: تفکر
ساعت09:20 درس: مطالعات
یکشنبه ها
ساعت 08:00  درس: فرهنگ/املا
ساعت 09:20  درس: ریاضی
دوشنبه ها
ساعت 08:00  درس: فارسی
ساعت09:20 درس: مطالعات/زبان
سه شنبه ها
ساعت 08:00  درس: هنر
ساعت09:20 درس: ریاضی
چهارشنبه ها
ساعت 08:00  درس: فناوری
ساعت09:20 درس: زبان
پنج شنبه ها
ساعت 08:00  درس: ریاضی
ساعت09:20 درس: پیام
---------------------
 
کلاس 803
شنبه ها :
ساعت 08:00  درس: تفکر
ساعت09:20 درس: فرهنگ/مطالعات
یکشنبه ها
ساعت 08:00  درس: ریاضی
ساعت 09:20  درس: زبان
دوشنبه ها
ساعت 08:00  درس: فناوری
ساعت09:20 درس: علوم
سه شنبه ها
ساعت 08:00  درس:مطالعات
ساعت09:20 درس: علوم
چهارشنبه ها
ساعت 08:00  درس: ورزش
ساعت09:20 درس: ریاضی
پنج شنبه ها
ساعت 08:00  درس: زبان/املا
ساعت09:20 درس:عربی
---------------------
 
کلاس 804
شنبه ها :
ساعت 08:00  درس: مطالعات
ساعت09:20 درس: قرآن
یکشنبه ها
ساعت 08:00  درس: املا/فرهنگ
ساعت 09:20  درس: ورزش
دوشنبه ها
ساعت 08:00  درس: علوم
ساعت09:20 درس: زبان/مطالعات
سه شنبه ها
ساعت 08:00  درس: علوم
ساعت09:20 درس: نگارش
چهارشنبه ها
ساعت 08:00  درس: عربی
ساعت09:20 درس: فناوری
پنج شنبه ها
ساعت 08:00  درس: پیام
ساعت09:20 درس: ریاضی
---------------------
 
کلاس 805
شنبه ها :
ساعت 08:00  درس: علوم
ساعت09:20 درس: فارسی
یکشنبه ها
ساعت 08:00  درس: عربی
ساعت 09:20  درس: فرهنگ/مطالعات
دوشنبه ها
ساعت 08:00  درس: پیام
ساعت09:20 درس: ریاضی
سه شنبه ها
ساعت 08:00  درس: نگارش
ساعت09:20 درس: فناوری
چهارشنبه ها
ساعت 08:00  درس: علوم
ساعت09:20 درس:ورزش
پنج شنبه ها
ساعت 08:00  درس: هنر
ساعت09:20 درس: املا
ساعت 10:40  درس: ریاضی/زبان