دبیرستان دوره اول پسرانه علمی
     
قرآن در نهج البلاغه

قرآن در نهج البلاغه

بدانيد كه قرآن خير خواهى است كه خيانت نمى كند، هدايت كننده اى است كه گمراه نمى سازد، و گوینده ای است كه دروغ نمى گويد

     
حکت های تصویری  نهج البلاغه
  نهضت نهج البلاغه خوانی مدرسه هر روز یک حکت   
   
  سخن حکیمانه  
   
     
درج مطلب
     
سخنان حنا فاخوری کشیش مسیحی