جزوه های مورد نیاز پایه نهم  
     
 
جزوه های مورد نیاز پایه هشتم  
     
 
جزوه های مورد نیاز پایه هفتم  
     
 
رشته های قرآن و عترت  
     
 
رشته های فرهنگی و هنری  
     
 
زمان برگزاری مسابقات قرآن و عترت و نماز و فرهنگی و هنری  
     
 
آشنایی با مسابقات قرآن و عترت و نماز  
آشنایی با رشته قرائت
آشنایی با رشته احکام
معرفی رشته آوایی اذان
معرفی رشته انشای نماز
معرفی رشته تفسیر قرآن
معرفی رشته حفظ عومی و حفظ ویژه
معرفی رشته صحیفه سجادیه
معرفی رشته آوایی مداحی
معرفی رشته نهج البلاغه