دبیرستان دوره اول پسرانه علمی
     
جزوه های مورد نیاز پایه نهم
     
جزوه های مورد نیاز پایه هشتم
     
جزوه های مورد نیاز پایه هفتم
     
رشته های قرآن و عترت
     
رشته های فرهنگی و هنری
  زمان برگزاری مسابقات قرآن و عترت و نماز و فرهنگی و هنری  
   
  آشنایی با مسابقات قرآن و عترت و نماز  
آشنایی با رشته قرائت
آشنایی با رشته احکام
معرفی رشته آوایی اذان
معرفی رشته انشای نماز
معرفی رشته تفسیر قرآن
معرفی رشته حفظ عومی و حفظ ویژه
معرفی رشته صحیفه سجادیه
معرفی رشته آوایی مداحی
معرفی رشته نهج البلاغه