دبیرستان دوره اول پسرانه علمی
     
درس اول
تدریس  توسط استاد ناصری
جهت مشاهده فیلم تدریس جلسه اول اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده فیلم تدریس درس اول قسمت اول اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده فیلم تدریس درس اول قسمت دوم اینجا کلیک نمایید
 
 
  متن کتاب