کاربافلز  
تدریس توسط استاد گودرزی
 
 
     
 
ابزارشناسی  
تدریس توسط استاد عزیزیان
 
جهت مشاهده تدریس اینجا کلیک نمایید
     
 
فلزکاری  
تدریس توسط استاد عزیزیان
 
جهت مشاهده تدریس فلزکاری پودمان اول اینجا کلیک نمایید
     
 
برق و الکترونیک  
تدریس توسط استاد گودرزی
 
     
 
مستند  
جهت مشاهده مستند ریخته گری اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده مستند خط تولید ذوب آهن اینجا کلیک نمایید
     
 
پودمان برق  
تدریس توسط استاد عزیزیان واستاد سمیعی
 
جهت مشاهده چالش کلید تبدیل اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده چالش کلید دو پل اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده تدریس کلید ترکیبی اینجا کلیک نمایید
     
 
الکترونیک  
تدریس توسط استاد عزیزیان 
 
جهت مشاهده الکترونیک قسمت اول  اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده الکترونیک قسمت دوم اینجا کلیک نمایید
 
 
 
 
جهت مشاهده الکترونیک قسمت سوم (دیود و مقاومت) اینجا کلیک نمایید
 
 
     
 
تدریس توسط استادگودرزی   
تدریس توسط استاد گودرزی 
 
جهت مشاهده تدریس برق و الکترونیک  اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده تدریس وسایل اندازه گیری کمیت های برق  اینجا کلیک نمایید
     
 
طرح پایپوش  
ارائه توسط استاد عزیزیان
جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید
     
 
جشنواره خوارزمی  
ارائه توسط استاد عزیزیان
جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید
     
 
مقاومت  
تدریس مقاومت همراه با شعر توسط استاد عزیزیان و استاد سمیعی
جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید
     
 
آموزش لحیم کاری  
آموزش لحیم کاری توسط استاد عزیزیان 
جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید
     
 
ترانزیستور  
مختصری درباره ترانزیستور توسط استاد عزیزیان 
جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید
     
 
شهروندالکترونیکی 1  
تدریس توسط استاد گودرزی 
 
     
 
آموزش movie maker  
آموزش movie maker توسط استاد گودرزی
جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید
     
 
استادعزیزیان  
 استاد عزیزیان
اینترنت و شبکه و پست الکترونیکی
جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید
******
مووی میکر
جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید
******
آموزش PAINT
جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید
     
 
متن کتاب درسی