درس اول  
تدریس درس اول توسط استاد لاله چینی
جهت مشاهده فیلم جلسه اول اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده فیلم جلسه دوم  اینجا کلیک نمایید
     
 
درس دوم   
تدریس درس دوم توسط استاد لاله چینی
جهت مشاهده فیلم اینجا کلیک نمایید
     
 
درس سوم  
تدریس درس سوم توسط استاد لاله چینی
جهت مشاهده فیلم اینجا کلیک نمایید
     
 
درس اول تدریس استاد ترکمان  
تدریس درس اول توسط استاد ترکمان
 
 
۱.اولین کار اینه که پاسخ سوالاتی رو که براتون ارسال کردم، از داخل کتاب پیدا می کنید، و در دفترتون می نویسید، و برای من به پی وی، ترکمان(دبیر معارف)ارسال می کنید.
۲.دومین کار این هست که، در هر درس تعدادی فعالیت کلاسی وجود داره، که پاسخ اونها داخل کتاب نیست و شما باید به طور ذهنی پاسخ اونها رو در دفتر نوشته و به پی وی من، ترکمان(دبیر معارف)ارسال کنید.
‼آخرین مهلت ارسال تکالیف‼
روز پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲.
❗به تکالیفی که خارج از مهلت مقرر ارسال شوند نمره ای تعلق نخواهد گرفت.💐💐💐
 
 
     
 
درس یازدهم  
تدریس درس یازدهم توسط استاد لاله چینی
جهت مشاهده فیلم قسمت اول اینجا کلیک نمایید
 
جهت مشاهده فیلم قسمت دوم اینجا کلیک نمایید
     
 
درس ششم  
تدریس درس ششم توسط استاد لاله چینی
جهت مشاهده فیلم اینجا کلیک نمایید
     
 
درس سوم  
تدریس درس سوم توسط استاد ترکمان
     
 
درس پنجم  
 
تدریس درس پنجم توسط استاد لاله چینی
جهت مشاهده فیلم اینجا کلیک نمایید
     
 
درس سوم  
تدریس درس سوم توسط استاد ترکمان
     
 
درس دوم  
تدریس درس دوم توسط استاد ترکمان
 
 
 
     
 
درس چهارم  
تدریس درس چهارم توسط استاد لاله چینی
جهت مشاهده فیلم اینجا کلیک نمایید
     
 
درس نهم  
تدریس درس نهم توسط استاد لاله چینی
جهت مشاهده فیلم قسمت اول اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده فیلم قسمت دوم اینجا کلیک نمایید
     
 
درس دهم  
تدریس درس دهم توسط استاد لاله چینی
جهت مشاهده فیلم قسمت اول اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده فیلم قسمت دوم اینجا کلیک نمایید
     
 
تدریس توسط استاد ترکمان  
 
     
 
درس هفتم  
تدریس درس هفتم توسط استاد لاله چینی
جهت مشاهده فیلم قسمت اول اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده فیلم قسمت دوم اینجا کلیک نمایید
     
 
درس هشتم  
تدریس درس هشتم توسط استاد لاله چینی
جهت مشاهده فیلم قسمت اول اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده فیلم قسمت دوم اینجا کلیک نمایید
     
 
درس دوازدهم  
تدریس درس دوازدهم توسط استاد لاله چینی
جهت مشاهده فیلم اینجا کلیک نمایید
     
 
کتب درسی