درس اول  
تدریس درس اول توسط استاد لاله چینی
جهت مشاهده فیلم قسمت اول اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده فیلم قسمت دوم اینجا کلیک نمایید
     
 
متن کتاب درسی