درج مطلب  
 
 
    مراحل جذب دانش آموزان ورودی:
 
 
          جهت مشاهده شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان پذیرفته شده ی کلاس هفتم اینجا کلیک کنید.
           جهت مشاهده شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان کلاس هشتم و نهم اینجا کلیک کنید
 
نکته خیلی مهم:
  بدیهی است که به علّت محدودیت گنجایش، توفیق ثبت‌نام نهایی تمام مراجعین را نخواهیم داشت و شورای پذیرش براساس امتیازات، اولویت‌ها و معیارهای مدرسه، امکان انتخاب تعداد محدودی از متقاضیان را دارد. بنابر این تقاضا می‌کنیم که هیچگونه وعده‌ ثبت‌نام به فرزندتان ندهید و درباره‌ نحوه‌ احتمالی پذیرش و یا مصاحبه، وی را مضطرب و نگران نسازید، به گونه‌ای که در صورت عدم پذیرش وی به هر علّت ممکن، احساس ناکامی و شکست ننماید. در غیر این صورت مسؤولیت بروز دشواری‌های تربیتی و تحصیلی، به عهده‌ والدین دانش‌آموز خواهد بود. لذا با توجه به کثرت متقاضیان ضروری است مراتب ثبت نام ایشان را در مدارس دیگر پیش بینی نمایید.
 
                   جهت مشاهده توضیحات مدیرمحترم دبیرستان  اینجا کلیک نمایید   
       
                    جهت آشنایی بیشتر با دبیرستان علمی و فعالیت ها اینجا کلیک کنید. 
    
      دانش آموزان پذیرش شده برای انجام مراحل ثبت نام قطعی و پرداخت شهریه
به صورت الکترونیکی   اینجا کلیک نمایید